Zamknięcie punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Człuchowskiej

W związku z niedawnym uruchomieniem punktów informacyjnych programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Człuchowie oraz Urzędzie Gminy w Człuchowie z dniem 01.11.2019 r. zamknięty zostaje punkt informacyjny działający w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej przy ul. Szczecińskiej 17.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej

OGŁASZA

dodatkowy nabór uzupełniający do projektu

„OZE dla każdego – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej przy ul. Szczecińskiej 17 w Człuchowie w każdy czwartek w godzinach 16:00-17:00.

Wszyscy chętni proszeni są o składanie deklaracji w siedzibie Stowarzyszenia

w czwartki w godzinach 16:00-17:00

w terminie do 10 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wniosek

Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą

Oświadczenie dla rolników


 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. "OZE dla każdego - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, w związku z aplikowaniem do Działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „OZE dla każdego – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów”, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Człuchów zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. ogniw fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub pieców na biomasę, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie przy ul. Traugutta 2, w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 18.00.

            Na spotkaniu tym zostaną omówione warunki udziału w projekcie, kryteria dostępności, uwarunkowania związane z realizacją projektu i koniecznością wniesienia wkładu własnego związanego z realizacją projektu oraz określona zostanie lista uczestników projektu.

 


 

Autobus Energetyczny przyjedzie do Człuchowa

autobus energetyczny

Szanowni Państwo,

Już 22-23 lipca 2016 r. (piątek-sobota) Człuchów odwiedzi Autobus Energetyczny - ogólnodostępna wystawa z funkcjami praktycznego laboratorium, w którym przedstawione są nowoczesne, energooszczędne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.

Stale obecni na pokładzie autobusu eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. będą udzielać informacji oraz odpowiadać na pytania odwiedzających związane z oszczędzaniem energii i wody, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowaniem odpadami.

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, które jest współorganizatorem akcji edukacyjnej, serdecznie zachęca Państwa do wizyty na pokładzie autobusu

w godzinach od 10:00 do 17:00, Rynek w Człuchowie.

Z informacjami nt. autobusu energetycznego można zapoznać się na stronie

www.autobusenergetyczny.pl

oraz na facebooku'u

https://facebook.com/Autobusenergetyczny


 

 

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej uchwalone przez samorządy Miasto Człuchów i Gminę Człuchów

Kończy się realizacja projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów". Samorządy uchwaliły dokumenty, które zostały opracowane na zlecenie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, które było główwnym inicjatorem opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz pozyskało na ten cel środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W wyniku realizacji projektu opracowano dokumenty:

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Człuchów.

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów.

3. Projekt załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekryczna i paliwa gazowe Gminy Człuchów na lata 2015-2030.

Utworzono również dwie bazy inwentaryzacji emisji CO2 dla miasta i gminy Człuchów, przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędów oraz zorganizowano konferencję przybliżajacą zainteresowanym tematykę gospodarki niskoemisyjnej.

Priorytetem Miasta człuchów i Gminy Człuchów jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Najważniejsze cele strategiczne do osiągnięcia w 2020 r. to:

Miasto Człuchów

1. Redukcja emisji CO2 wyniesie 2662,21 MgCO2 tj. 4,5%*

2. Redukcja zużycia energii finalnej wyniesie 4783,3 MWh (17093,88 GJ), tj. 3,5%*

3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 3251,8 MWh (11706,48 GJ), tj. 2%*

4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza wyniesie 0,099 Mg.

* Zakładane wartości odnoszą się do przyjętego roku bazowego, czyli do 2014 r.

Gmina Człuchów

1. Redukcja emisji CO2 wyniesie 5052,21 Mg CO2 tj. 8%*

2. Redukcja zużycia energii finalnej wyniesie 14349,76 MWh (51659,14 GJ), tj. 6%*

3. Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 370,15 MWh (1332,54 GJ), tj. 2%*

4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza wyniesie 0,080 Mg.

* Zakładane wartości odnoszą się do przyjętego roku bazowego, czyli do 2014 r.

 

Poniżej można zapoznać się szczegółowo z dokumentami opracowanymi w ramach projektu.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Człuchów

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Człuchów

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekryczną i paliwa gazowe Gminy Człuchów na lata 2015 - 2030