Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów

W dniu 7 listopada 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej podpisał umowę  o dofinansowanie projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” w ramach działania 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Umowa została podpisana z  Narodowym Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest Instytucją Wdrażającą dla działań w ramach Priorytetu IX POIŚ.
Co to jest gospodarka niskoemisyjna?
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych. W ramach takiej gospodarki w sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych.
Samorządy Miasta Człuchów i Gminy Człuchów chcą, aby zrównoważony rozwój gmin odbywał się w oparciu o wdrażanie wszystkich aspektów gospodarki niskoemisyjnej. Jest to nie tylko dbałość o rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.

 


Realizując projekt „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej realizuje swój cel statutowy jakim jest obrona wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.