Szkolenia dla pracowników - II etap

W dniach 25 i 27 sierpnia 2015 r. odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Urzędu Gminy Człuchów. Była to już druga częśc szkoleniowa poświęcona zagadnieniom planów gospodarki niskoemisyjnej.

Tematyka szkoleń:

1. Prezentacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - główne wnioski.

2. Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  - struktury odpowiedzialne, koordynacja, kontrola.

3. Monitoring realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - metodyka, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności.

4. Baza inwentaryzacji emisji CO2 - wprowadzanie zmian, korzystanie z funkcjonalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze srodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 


 

Konferencja - podsumowanie

W dniu 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Człuchowie odbyła się konferencja podsumowujaca realizację projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów". Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z pojęciem gospodarki niskoemisyjnej, zapoznali się z głównymi celami priorytetowymi i celami szczegółowymi oraz zadaniami planowanymi przez Miasto Człuchów i Gminę Człuchów w ramach wrdażania planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Prowadzący wykład Pan Paweł Klawiter-Piwowarski, przedstawiciel firmy AMT Partner Sp. z o.o., która na zlecenie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej opracowała oba dokumenty, przybliżył zebranym metodologię prac nod opracowaniem PGN oraz stworzeniem bazy inwentaryzacji emisji CO2.

Poniżej wykład w formie prezentacji.

 

 

Wykład konferencja 27_08_2015

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 

 

Zaproszenie na konferencję podsumowujacą projekt pn. "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów"

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" w dniu 27 sierpnia 2015 r. Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie p.102 (sala posiedzeń), początek spotkania planowany jest na godzinę 11:00.

Program spotkania:

godz. 11:00 - Przywitanie gości - Prezes Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej

godz. 11:10 - Wykład "Plan gospodarki niskoemisyjnej jako narzędzie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminach" - przedstawiciel AMT Partner Sp. z o.o., podczas którego omówione zostaną zagadnienia:

1. Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy?

2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe.

3. Szczególen cechy planu gospodarki niskoemisyjnej.

4. Proces tworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej.

godz. 12:00 - przerwa kawowa z poczęstunkiem

godz. 12:30 - cd wykładu

5. Metodologia inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2

6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

7. Zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

8. Wdrażanie (w tym finansowanie i monitorowanie).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2007 - 2013

Szkolenia pracowników w ramach projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów"

pois 600x117

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. pracownicy Urzędu Gminy Człuchów oraz Urzędu Miejskiego w Człuchowie zostali przeszkoleni w ramach projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów". Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu
 1. Geneza potrzeby ochrony klimatu w kontekście zachodzących zmian
 2. Ochrona klimatu oraz gospodarka niskoemisyjna w ujęciu strategii wspólnotowej i krajowej
 3. Praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej - charakterystyka dokumentu
 1. Założenia i cel dokumentu
 2. Zakres i struktura dokumentu
 • Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej - matodyka opracowania dokumentu:
 1. Metodologia inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji
 2. Prognozowanie zmian zużycia energii oraz emisji
 3. Określenie celów gospodarki niskoemisyjnej
 4. Możliwe działania i ich planowanie
 5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

DSCF0537

 

 

 

 

 

 

DSCF0539

 

 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

Rozpoznanie cenowe - przeprowadzenie szkoleń dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej

Informujemy, że w zakładce Zamówienia publiczne / Rozpoznanie cenowe zamieściliśmy zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym na usługę "Przeprowadzenie szkoleń dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej"

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin upływa 12 marca 2015 r. o godz. 16:00.

Oferty można składać pocztą, faxem lub mailem na adresy podane w zaproszeniu.

Organizacja szkoleń dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej jest częścią projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.