Uchwały Walnego Zebrania Członków 2015

Uchwały Walnego Zebrania Członków - 2015 r.

Nr uchwały data podjęcia w sprawie
 II/1/2015  27-01-2015

 

sfinansowania realizacji przez Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów"

 

 II/2/2015 27-01-2015

 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawca wyłonionym w rozpoznaniu cenowym na usługę "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów oraz Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człuchów"

 

 II/3/2015  27-01-2015

 

uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej na 2015 r.

 

II/4/2015 27-01-2015

 

planu pracy Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej na 2015 r.

 

II/5/2015 27-01-2015

 

ustalenia wysokości diety dla członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej w 2015 r.