Rozpoznanie cenowe - przeprowadzenie szkoleń dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zamówienia pn.  „Przeprowadzenie szkoleń dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej”

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, pocztą, faxem lub mailem na adresy podane w zaproszeniu.

Termin składania ofert upływa 12 marca 2015 r. o godz. 16:00.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.

3. Załacznik nr 2 - wzór umowy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Rozpoznanie cenowe - przygotowanie promocji i informacji dotyczącej udziału dofinansowania POIŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zamówienia pn.  „Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, pocztą, faxem lub mailem na adresy podane w zaproszeniu.

Termin składania ofert upływa 5 lutego 2015 r. o godz. 16:00.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

 

Rozpoznanie cenowe

pois 500x98

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów oraz Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człuchów".
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.
Termin złożenia ofert upływa 12 stycznia 2015 r. o godz. 11:00

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty
  3. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 - wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 - wykaz budynków

Zawiadomienie o wyborze oferty


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Rozpoznanie cenowe

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów".
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganym załącznikiem.
Termin złożenia ofert upływa 8 grudnia 2014 r. o godz. 15:00

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Wzór oferty wykonawcy
  3. Załącznik do oferty
  4. Informacja o wyborze oferty

 


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013