O projekcie

 Ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto oraz pakiet klimatyczno- energetyczny UE zobowiązuje nas do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, co oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jak sprostać tym wyzwaniom na szczeblu lokalnym? Odpowiedź na to pytanie wynikać będzie z „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” do opracowania, którego w imieniu swoich członków przystąpiło Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej. Wyłoniony w trybie postępowania ofertowego podmiot zewnętrzny będzie miał za zadanie:

1.      utworzenie dwóch baz danych (tj. dla miasta i dla gminy Człuchów)

2.      opracowanie dwóch „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” tj. dla miasta i Gminy Człuchów

3.      opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Człuchów”.

4.      przeprowadzenie trzech strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognoz oś o ile będą wymagane.

Planowany termin opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 31.08.2015r.

 

 


Projekt "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchów i Gminy Człuchów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013