Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. "OZE dla każdego - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, w związku z aplikowaniem do Działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „OZE dla każdego – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów”, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Człuchów zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. ogniw fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub pieców na biomasę, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie przy ul. Traugutta 2, w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 18.00.

            Na spotkaniu tym zostaną omówione warunki udziału w projekcie, kryteria dostępności, uwarunkowania związane z realizacją projektu i koniecznością wniesienia wkładu własnego związanego z realizacją projektu oraz określona zostanie lista uczestników projektu.